Dobrodošli u PRESENCE

[:hr]“Ljubav je stanje bivanja” Vaša ljubav nije izvan; ona je duboko unutar Vas. Vi je nikada ne možete izgubiti, i ona Vas ne može napustiti. Ona ne ovisi o nekom drugom tijelu, nekom vanjskom obliku. U tišini svoje prisutnosti, možete osjetiti svoju bezobličnu i bezvremenu stvarnost kao nemanifestirani život koji oživljava Vaš fizički oblik. A onda možete osjetiti isti život duboko unutar svakog drugog čovjeka i svakog drugog bića. Gledate iza vela oblika i razdvajanja. To je spoznaja jednote. Ovo je ljubav.” – Eckhart Tolle, Moć sadašnjeg trenutka.[:en]“Love is a state of Being” Your love is not outside; it is deep within you. You can never lose it, and it cannot leave you. It is not dependent on some other body, some external form. In the stillness of your presence, you can feel your own formless and timeless reality as the unmanifested life that animates your physical form. You can then feel the same life deep within every other human and every other creature. You look beyond the veil of form and separation. This is the realization of oneness. This is love.” – Eckhart Tolle, The Power of Now.[:]